תשתיות ותחבורה חכמה

משרד עורכי דין זיידמן ושות' מתמחה בתחום התשתיות והתחבורה החכמה, והינו ממשרדי עורכי-הדין המובילים בישראל בייעוץ משפטי מעשי בתחום ניהול וליווי ביצוע פרויקטי תשתיות.

למשרד ניסיון נצבר ומגוון של עשרות שנים בתחום התשתיות – הן בעבודה כיועצים משפטיים פנימיים בחברות הנדסה ופרויקטים גדולות ובינלאומיות, תוך ליווי צמוד של הפרויקט באתרי העבודה – והן בליווי משפטי כיועצים חיצוניים בתהליכים אלו לחברות ופרויקטים מהגדולים שהיו בישראל, ומהמשרדים הגדולים בישראל.

במהלך השנים והליווי הצמוד שהענקנו למגוון לקוחותינו בתחום התשתיות, צברנו מומחיות ייחודית והבנת עומק במכלול הנושאים בתחום ובכלל זה, ליווי מכרזים, ניהול משאים ומתנים, ועריכת ההתקשרות בחוזים מסחריים מורכבים וארוכי טווח, מקומיים ובינלאומיים במתכונות השונות ובליווי של מגוון שיטות ההתקשרות בתחום הפרויקטים.

יתרונו הייחודי של משרדנו בתחום התשתיות והתחבורה אינו מסתכם רק במהלך המו"מ ועריכת ההסכמים, אלא טמון גם ביכולת לספק תוצרים מתקדמים ומותאמים לפרויקטים, גם בשלב התכנון וגם אל תוך ובמהלך שלב הביצוע – עד להשלמת הפרויקט ומסירתו, וכן במהלך תפעולו.

עם התפתחות תחום התחבורה החכמה, פרויקטים אלו משלבים כיום גם חדשנות טכנולוגית ומערכות טכנולוגיות מתוחכמות ופורצות דרך, כנדבך בלתי נפרד, כגון מערכות לאיסוף ועיבוד מידע בזמן אמת, ניהול תנועה של מכלול משתמשי הדרך השונים, ובתוך כך גם מערכות ניטור, תקשורת וסליקה, זאת לצד מערכות בטיחות מתקדמות.

כפועל יוצא, לצד הניסיון הדרוש והבנת העומק בתחום התשתיות המורכב, מערכות אלו מצריכות הבנה מעמיקה גם בעולם החדשנות ובכל הקשור לטיפול בקניין הרוחני, תוצרי התכנון, הרכש טכנולוגי והסוגיות המסחריות והמשפטיות ובפרט לאינטגרציה של המערכות אל הפרויקט, כמו גם הבנה של עולם הרכב האוטונומי המתפתח.

ניסיוננו בתחום מתפתח זה משלב הבנה טכנית ומקצועית גבוהה מאוד בכל הקשור בתפעול וביצוע פרויקטים, לצד הבנה משפטית ומסחרית מהירה ומעמיקה של הצרכים, האירועים ושל המקרים המתפתחים בפרויקט.

משרדנו מלווה בשוטף מנהלי פרויקטים, מנהלי ביצוע וספקי מערכות טכנולוגיות ומערכות רכב מתקדמות, ומספק מענה מיידי ומעמיק בשלל נושאים הקשורים בניהול הפרויקט – כגון, ליווי הטיפול בשאלות הקשורות בלוחות זמנים, בחריגים והוראות שינוי, בשינויי תכנון, בהתארכות משך ביצוע, ובמכלול הסוגיות המסחריות המתעוררות במהלך הפרויקט, וכמובן מענה איכותי בראייה אסטרטגית למכתבים הפרויקטליים השוטפים.

למן פרויקט ה-BRT (Bus Rapid Transit) הראשון בישראל, לצוות המשרד ניסיון מעשרות מגה-פרויקטים בהיקף מצטבר של כמה וכמה מיליארדי ש"ח וידע מעמיק בטווח רחב במיוחד של פרויקטים בישראל ומחוצה לה, בכלל זה פרויקטים בתחום תשתיות תחבורה (כבישים, מסילות, גשרים, מרכזי הסעת-המונים), פרויקטי טכנולוגיה ומערכות ופרויקטי בינוי מורכבים וגדולים במיוחד כגון מרכזי פיתוח בינ"ל, קמפוסים אקדמיים, מרכזים מסחריים וכד', הכוללים תשתיות תחבורה, כבישים, מסילות וגשרים, עם ובלי שילובן של מערכות תחבורה.

למשרדנו ידע וניסיון רב בייצוג ובייעוץ משפטי, tailor-made, לבעלי העניין השונים בפרויקט, כל אחד על פי מאפייניו וצרכיו הייחודיים: מזמינים, יזמים, קבלנים ראשיים, גופים מממנים, חברות תכנון והנדסה, חברות פיקוח, קבלני-משנה לעבודות וספקי ציוד, אלקטרו-מכניקה, טכנולוגיה ומערכות, ישראלים ובינלאומיים.

היכרות מעמיקה זו עם מכלול ההיבטים המשפטיים, המסחריים, ההנדסיים והטכנולוגיים בעולמות הבינוי, התשתיות והמערכות מקנה למשרד את היכולת הייחודית להעניק ללקוחותינו את הייעוץ המשפטי המקצועי והמעשי היעיל ביותר בכל מקרה ומקרה, בכל אחד משלבי התכנון והביצוע של הפרויקט, בשלל הממשקים עם בעלי העניין האחרים בו, ובתוך כך לייצר פתרונות משפטיים ומסחריים מועילים אשר כוללים מענה משולב, הן לאתגרים הטכניים, המקצועיים והמסחריים בדיסציפלינות השונות בפרויקט והן למורכבות המשפטית והמסחרית הנוגעת להם.

כמו כן, ניסיון זה מאפשר להתאים את הליווי הנכון ביותר ללקוח המסוים, במצבים המשתנים לאורך הפרויקט, לאחר ניתוח והערכת סיכונים והזדמנויות מסחרית ומשפטית דינמית, ועל-פי ההקשר, השלב ושיטת ההתקשרות.

במסגרת זו, מייעץ המשרד הן להנהלת החברה והן להנהלת הפרויקט בכל הנוגע לניהול הפרויקט:

 • עריכת החוזים וההתקשרויות בשלבי התכנון, הרכש וההקמה, מתוך ראייה מעשית של מהלך הביצוע והיכרות עם מקרי הקצה
 • זיהוי וניהול סיכונים מקצועיים, מסחריים ומשפטיים
 • ניהול תביעות התארכות ולוחות זמנים
 • גיבוש מתודולוגיות למזעור נזקים ניהול משאים ומתנים, ועריכת התקשרויות שוטפות עם ספקים וקבלני משנה במהלך הפרויקט בקרה משפטית של תהליכים בפרויקטים לצמצום חשיפות
 • גישור על פערים בין ההבנה הטכנית לבין ההבנה המסחרית והמשפטית של אירועים בשוטף
 • הכנה מיטבית, בזמן אמת, לחשיפות ותביעות עתידיות
 • זיהוי ואיתור סיכויים והזדמנויות להגשת דרישות חריגים ותביעות
 • עריכה והגשה של דרישות חריגים, הוראות שינוי מבוססות וטיפול באירועים מעכבים
 • שיפור המודעות להיבט החוזי בקרב צוות הפרויקט וקבלת החלטות מודעת ומיטבית בהתנהלות מול המזמין ומול קבלנים
 • התגוננות מראש ומניעה של דרישות פיצויים מוסכמים וחשיפות מצד מזמינים וקבלנים
 • תיעוד משפטי שוטף וחכם של מהלכי בעלי העניין השונים ושימור ידע
 • עריכת הסדרים מסחריים תקופתיים במהלך הביצוע
 • ניהול תהליכי הגשת ואישור חשבונות
 • תמיכה בתהליכי בירור המחלוקות ומניעת הליכים משפטיים
 • בקרה מטעם ההנהלה והבעלים על ביצוע הפרויקט
 • ניהול אסטרטגי כולל וליווי מחלוקות בין מזמינים, קבלנים וקבלני משנה
 • סיוע למנהלי הפרויקטים בביצוע תיאום ובקרה בין הפונקציות בפרויקט: רכש, בקרה תקציבית, היבטים מתקדמים של לוחות זמנים, ניהול מסחרי
 • הקניית זמינות גבוה לצוות הפרויקט בשוטף, לייעוץ משפטי ומענה מיידי מומחה באוריינטציה עסקית-מסחרית
 • כל זאת, במהלך תקופת התכנון וההקמה – עד הפעלתו המסחרית של הפרויקט כן בתקופת הבדק והתחזוקה.

במסגרת הליווי, צוות המשרד נוכח, מצוי ומטפל בכל הנעשה בענייני מהלך הפרויקט – ובהתאם יודע לתת מענה מיידי לצוות הפרויקט. לצד זאת, צוות הליווי גם מנהל את מכלול האירועים המשפטיים הנ"ל בראייה כוללת אסטרטגית, כבר במהלך ביצוע הפרויקט ומלווה את התפתחותם.

בתהליך איכותי זה, הליווי המשפטי מייעל ומשפר את הניהול המסחרי של הפרויקט, המשפיע במישרין על תקציב הפרויקט ועל שורת הרווח בפרויקט.

יכולות משרדנו בתחום ליווי ביצוע פרויקטים והקמה, משלימות את יכולות המשרד בליווי לקוחותיו גם בשלבים המקדימים: שלבי הייזום, הגשת המכרז וניהולו, בשלב מימון הפרויקט ובשלב ההתקשרויות המסחריות.

דילוג לתוכן