פרויקטים ומתקני תעשייה

משרד עורכי דין זיידמן ושות' הינו מהמובילים בישראל בליווי וייעוץ משפטי בתחום הפרויקטים, תשתיות והקמת מתקני תעשיה.

למשרד ידע וניסיון עשירים במיוחד והבנה מסחרית וטכנית מעמיקה של מכלול הפעולות בכל שרשרת הערך של עולם הפרויקטים.

צוות המשרד היה מעורב בתהליכי ייזום, מימון או הקמת רוב תחנות הכוח הגדולות בישראל, בתהליכי ייזום, הקמה, מימון ורכישה של עשרות פרויקטי אנרגיה בישראל ובחו"ל, וכן בעשרות מגה-פרויקטים בהם פורצי הדרך הגדולים, המורכבים והמאתגרים ביותר, בהיקף מצטבר של כמה וכמה מיליארדי ש"ח ופרויקטים נוספים בתחום התחבורה, המים, תשתיות ופרויקטים ביטחוניים מסווגים, הנדסה, משאבי טבע ובנייה, לרבות הקמת מתקני הייטק בישראל של מובילי התעשייה העולמית.

למשרד מומחיות ייחודית והבנת עומק בליווי מכרזים, ניהול משאים ומתנים, ובעריכת ההתקשרות בחוזים מסחריים מורכבים וארוכי טווח, מקומיים ובינלאומיים – BOT, PPP, תכנון והקמה (Design-Build), הנדסה, רכש והקמה (EPC ו-EPCM), תפעול ותחזוקה (O&M, LTSA), במתכונות השונות: Turnkey Lump Sum/BOQ, Fast Track, ביצירת שת"פ (JV בין חברות on-shore ו-off-shore הניגשות יחדיו לפרויקטים) ובליווי של מגוון שיטות ההתקשרות (חוזי מדף, מאגר, FIDIC, MATOC, חוזי אינטל) ועוד.

למשרד ניסיון נצבר ומגוון של עשרות שנים בתחום זה – הן בעבודה כיועצים משפטיים פנימיים בחברות הנדסה ופרויקטים גדולות ובינלאומיות תוך ליווי צמוד של הפרויקט באתרי העבודה – והן בליווי משפטי כיועצים חיצוניים בתהליכים אלו לחברות ופרויקטים מהגדולים שהיו בישראל, ומהמשרדים הגדולים בישראל.

למשרד ניסיון וידע מעמיק בטווח רחב במיוחד של פרויקטים בישראל ומחוצה לה:

 • פרויקטים באנרגיה קונבנציונלית ובקוגנרציה
 • פרויקטים באנרגיות מתחדשות לסוגיהן (פוטו-וולטאיים, רוח, ביו-גז, תרמו-סולארי, גיאותרמי)
 • פרויקטי בינוי מורכבים וגדולים במיוחד כגון מרכזי פיתוח בינ"ל, קמפוסים אקדמיים, מרכזים מסחריים וכד'
 • פרויקטים בתחום תשתיות תחבורה (כבישים, מסילות, גשרים, מרכזי הסעת-המונים)
 • פרויקטים בתחום הגז ומתקני טיפול כימיים וביולוגיים, כגון מפעלי אמוניה
 • פרויקטים בתחום המים (התפלה, נמלי-ים, מתקני טיהור וכד')
 • פרויקטים ביטחוניים וצבאיים (לרבות מתקנים מסווגים וכן פרויקטים של הצבא האמריקאי COE)
 • פרויקטי טכנולוגיה ומערכות
 • הקמת דאטה-סנטרים, מעבדות ומרכזי ייצור והיי-טק
 • מפעלים נקיים ועוד.

למשרד ידע וניסיון רב בייצוג ובייעוץ משפטי, tailor-made, לבעלי העניין השונים בפרויקט, כל אחד על פי מאפייניו וצרכיו הייחודיים: מזמינים, יזמים, קבלנים ראשיים, גופים מממנים, חברות תכנון והנדסה, חברות פיקוח, קבלני-משנה לעבודות וספקי ציוד, אלקטרו-מכניקה, טכנולוגיה ומערכות, ישראלים ובינלאומיים.

 

ליווי ביצוע והקמה

יתרונו הייחודי של משרדנו בתחום זה אינו מסתכם רק במהלך המו"מ ועריכת ההתקשרות, אלא טמון גם ביכולת לספק תוצרים מתקדמים ומותאמים לפרויקטים, אל תוך ובמהלך שלב הביצוע, ועד להשלמת הפרויקט תוך שימוש בטכניקות וסטנדרטים בינ"ל לניהול סיכונים כולל.

ניסיונו של הצוות בשטח משלב הבנה טכנית ומקצועית גבוהה מאוד בכל הקשור בתפעול וביצוע פרויקטים, לצד הבנה משפטית ומסחרית מהירה ומעמיקה של האירועים ושל המקרים בפרויקט.

משרדנו מלווה בשוטף מנהלי פרויקטים ומנהלי ביצוע ומספק מענה מיידי ומעמיק בשלל נושאים הקשורים בניהול הפרויקט – כגון, ליווי הטיפול בשאלות הקשורות בלוחות זמנים, בחריגים והוראות שינוי, בשינויי תכנון, בהתארכות משך ביצוע ובמכלול הסוגיות המסחריות המתעוררות במהלך הפרויקט, וכמובן מענה איכותי בראייה אסטרטגית למכתבים הפרויקטליים השוטפים.

במסגרת זו, מייעץ המשרד הן להנהלת החברה והן להנהלת הפרויקט בכל הנוגע לניהול הפרויקט:

 • עריכת החוזים וההתקשרויות בשלבי התכנון, הרכש וההקמה, מתוך ראייה מעשית של מהלך הביצוע והיכרות עם מקרי הקצה
 • זיהוי וניהול סיכונים מקצועיים, מסחריים ומשפטיים
 • ניהול תביעות התארכות ולוחות זמנים
 • גיבוש מתודולוגיות למזעור נזקים
 • ניהול משאים ומתנים, ועריכת התקשרויות שוטפות עם ספקים וקבלני משנה במהלך הפרויקט
 • בקרה משפטית של תהליכים בפרויקטים לצמצום חשיפות
 • גישור על פערים בין ההבנה הטכנית לבין ההבנה המסחרית והמשפטית של אירועים בשוטף
 • הכנה מיטבית, בזמן אמת, לחשיפות ותביעות עתידיות
 • זיהוי ואיתור סיכויים והזדמנויות להגשת דרישות חריגים ותביעות
 • עריכה והגשה של דרישות חריגים, הוראות שינוי מבוססות וטיפול באירועים מעכבים
 • שיפור המודעות להיבט החוזי בקרב צוות הפרויקט וקבלת החלטות מודעת ומיטבית בהתנהלות מול המזמין ומול קבלנים
 • התגוננות מראש ומניעה של דרישות פיצויים מוסכמים וחשיפות מצד מזמינים וקבלנים
 • תיעוד משפטי שוטף וחכם של מהלכי בעלי העניין השונים ושימור ידע
 • עריכת הסדרים מסחריים תקופתיים במהלך הביצוע
 • ניהול תהליכי הגשת ואישור חשבונות
 • תמיכה בתהליכי בירור המחלוקות ומניעת הליכים משפטיים
 • בקרה מטעם ההנהלה והבעלים על ביצוע הפרויקט
 • ניהול אסטרטגי כולל וליווי מחלוקות בין מזמינים, קבלנים וקבלני משנה
 • סיוע למנהלי הפרויקטים בביצוע תיאום ובקרה בין הפונקציות בפרויקט: רכש, בקרה תקציבית, היבטים מתקדמים של לוחות זמנים, ניהול מסחרי
 • הקניית זמינות גבוה לצוות הפרויקט בשוטף, לייעוץ משפטי ומענה מיידי מומחה באוריינטציה עסקית-מסחרית

כל זאת, במהלך תקופת התכנון וההקמה – עד הפעלתו המסחרית של הפרויקט כן בתקופת הבדק והתחזוקה.

במסגרת הליווי, צוות המשרד נוכח, מצוי ומטפל בכל הנעשה בענייני מהלך הפרויקט – ובהתאם יודע לתת מענה מיידי לצוות הפרויקט. לצד זאת, צוות הליווי גם מנהל את מכלול האירועים המשפטיים הנ"ל בראייה כוללת אסטרטגית, כבר במהלך ביצוע הפרויקט ומלווה את התפתחותם.

בתהליך איכותי זה, הליווי המשפטי מייעל ומשפר את הניהול המסחרי של הפרויקט, המשפיע במישרין על תקציב הפרויקט ועל שורת הרווח בפרויקט.

יכולות משרדנו בתחום ליווי ביצוע פרויקטים והקמה, משלימות את יכולות המשרד בליווי לקוחותיו גם בשלבים המקדימים: שלבי הייזום, הגשת המכרז וניהולו, בשלב מימון הפרויקט ובשלב ההתקשרויות המסחריות.

 

בירור מחלוקות ותביעות קבלניות

מומחיות המשרד בתחום ליווי הביצוע גם משלימה ומאפשרת למשרדנו להעניק ליווי משפטי-מקצועי מעמיק גם בתחום התביעות הקבלניות (construction claims), לרבות בליווי הליכי בירור מחלוקות לסוגיו.

מטבען, מחלוקות קבלניות הנן מורכבות במיוחד, בהיקפים משמעותיים ובעלות השפעה רבה על אחריות בעלי העניין בפרויקט על לוחות הזמנים, על שינויים והפרעות בשלביות הביצוע, על תוכניות האצה ולחילופין על ירידה ביעילות ובתפוקות הביצוע.

למחלוקות אלו השלכות כספיות מהותיות הן על המזמינים והן על הקבלנים, והן כוללות פרטים מקצועיים, מסחריים וטכניים רבים שחלקם נסתרים מן העין. תביעות אלו מצריכות הבנה מעמיקה של מהלך הפרויקט וסינון מידע גולמי שביכולתו ללמד על ההתארכויות שנגרמו בפרויקט, השינויים שהוכתבו בתכנון ובביצוע כתוצאה, החריגות התקציביות שנגרמו בו ועל חלוקת האחריות, הסיכון והסעדים בין בעלי העניין.

משרדנו מומחה באיתור, זיהוי, ליווי ופיתרון תביעות קבלניות, בין בשוטף ובין בדיעבד, ויודע "להשלים את הפאזל" ולהפיק תוצרים משפטיים איכותיים מחומרים טכניים ומסחריים מורכבים, כגון לוחות זמנים, הוראות מזמינים והודעות קבלנים. אנו מסייעים ללקוחותינו להתגונן מפני תביעות ולעמוד על זכויותיהם, הן במהלך הליווי השוטף והן במסגרת בירור המחלוקות (Dispute resolution) הנוגעות לשלב ההקמה של הפרויקט ומסירתו.

 

היכרות מעמיקה זו עם מכלול ההיבטים המשפטיים, המסחריים וההנדסיים המקצועיים בעולמות הבינוי, התשתיות והמערכות מקנה למשרד יכולת ייחודית להעניק ללקוחותינו את הייעוץ המשפטי המקצועי והמעשי היעיל ביותר בכל מקרה ומקרה, גם בשלבי המכרז וההתקשרות וגם בשלב התכנון והביצוע של הפרויקט, בשלל הממשקים ההנדסיים, המשפטיים והמסחריים עם בעלי העניין האחרים בו, ובתוך כך לייצר פתרונות משפטיים ומסחריים מועילים אשר כוללים מענה משולב, הן לאתגרים הטכניים, המקצועיים והמסחריים בדיסציפלינות השונות בפרויקט והן למורכבות המשפטית והמסחרית הנוגעת להם.

 

דילוג לתוכן