רגולציה

בשנים האחרונות גוברות ההכרה וההבנה בקרב חברות מקומיות ובינלאומיות בחשיבות של הטמעת טכנולוגיות חדשניות בארגון, לצד הצורך בעמידה בדרישות רגולטוריות מגוונות וגלובליות בתחומים השונים – סייבר, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע, צרכנות, פיננסים ועוד.

אנו, במשרד עורכי דין זיידמן ושות', מעניקים ייעוץ משפטי אסטרטגי במגוון תחומי הרגולציה לחברות ולקבוצות אחזקה הפועלת בענפים הכפופים לרגולציה. משרדנו מספק מענה לדרישות הרגולטוריות החלות על פעילויות טכנולוגיות שונות בישראל ובעולם, במגוון תחומים – מקומית וגלובלית.

הסוגיות המשפטיות בתחום רחבות ואינן מוגבלות רק לתחום משפטי אחד או לאזור גיאוגרפי אחד. למשרדנו הידע והניסיון בטיפול בהיבטים המשפטיים בהתאמה לרגולציה החלה ומשפיעה על פעילותם.

משרדנו מייעץ ללקוחות הפועלים בתחומים בהם הרגולציה מתפתחת ומשתנה תדירות. בעת המתאפיינת בהתפתחות מהירה של טכנולוגיות חדשות, כגון בינה מלאכותית או אוטומציה, אנו מספקים ללקוחותינו נקודת מבט מקיפה המאפשרת ליווי וסיוע בהתייחס לרגולציה חדשה עת זו מתגבשת על ידי הרשויות.

משרדנו מייעץ באופן קבוע ללקוחות בענייני ממשל תאגידי וסיכונים לעסק או למוניטין ומלווה עסקאות ומכרזים.

אנו מלווים גופים מקומיים ובינלאומיים שעסקיהם כפופים לרגולציה בישראל ומחוצה לה, ונותן ייעוץ בתחומים מגוונים ובין היתר, מימון, פיננסים, תשתיות, אנרגיה, תקשורת ומדיה, איכות הסביבה, ביטחון, מסחר, תחבורה, פרטיות ועוד.

רגולציה – תחום האנרגיה

הודות לניסיון והידע הייחודיים שצברנו בתחום האנרגיה, תוך היכרות מעמיקה ורבת-שנים עם הצרכים הייחודיים של הגופים השונים הפועלים בו, משרד זיידמן ושות' מעניק ליווי וייעוץ משפטי שוטף לחברות הפעילות בתחומי האנרגיה, כולל במשק החשמל, הגז והאנרגיה המתחדשת, בכל תחומי הרגולציה.

אנו מייעצים ללקוחות במגוון סוגיות רגולטוריות, כגון הנפקת רישיונות, קבלת היתרים ואישורים מיוחדים, העברות בעלי שליטה, ואספקה והולכת חשמל וגז.

משרדנו בעל מומחיות בייעוץ משפטי לקבלת רישיונות לפי חוק משק החשמל, עריכת הסכמים שונים בתחום האנרגיה, וכן בנושאי רגולציה מגוונים.

משרדנו מלווה חברות ומשקיעים בתחום האנרגיה בהתאמת עסקאות לכללי הרגולציה והרישיונות במשק האנרגיה, ואנו מעניקים ייעוץ שוטף לגורמים שונים בשוק האסדרה הנרחב של סקטור האנרגיה בהתאמת פעילותם העסקית רגולציה המתפתחת כל העת.

ציות ואכיפה

בעת האחרונה מתגברת המגמה להגברת האכיפה, הפיקוח והרחבת האחריות המוטלים על תאגידים, מנהליהם ונושאי המשרה בהם, הנדרשים לקיים סטנדרטים רגולטוריים וחוקיים רבים במגוון תחומי פעילות התאגיד.

למשרדנו ידע וניסיון בליווי והטמעה של תוכניות ניהול ואכיפה סביבתיות פנימיות בתאגידים, ובכלל זאת בעולמות שוק ההון, שוחד ושחיתות, הלבנת הון, תחרות, סייבר והגנת הפרטיות, דיני עבודה, בטיחות וגהות בעבודה, הגנת הסביבה ועוד.

כתוצאה מכך גוברת החשיפה לתאגידים ולנושאי המשרה בהם, במישור הפלילי, המנהלי והאזרחי. על מנת לצמצם החשיפה ולמנוע קיום עבירות, נדרש התאגיד לפעולות מקדימות בעלות תכלית מניעתית שמטרתן הטמעת נורמות לשמירה על הוראות הדין, מניעת עבירות, טיפול בהפרות ויצירת תמריצים חיוביים. קיומה של תכנית אכיפה פנימית אפקטיבית בארגון הוא אמצעי נפוץ ככלי מניעתי יעיל.

מטרתה של תכנית האכיפה היא להטמיע את הוראות הדין בכדי לנסות ולמנוע הפרות חוק, להימנע מההשלכות המשפטיות הכרוכות בהפרות אלו ולצמצם את החשיפה המשפטית של התאגיד, מנהליו ונושאי המשרה בו.

משרדנו מלווה לקוחות ומסייע בהטמעת תוכניות ציות ואתיקה עסקית, המסייעות לתאגידים להשתלב בסביבתם הרגולטורית והקהילתית, כולל היבטים הקשורים לסביבה העסקית ולסביבה הרגולטורית בהן פועלים התאגידים.

דילוג לתוכן