הגנת פרטיות ואבטחת מידע

בעידן הדיגיטלי הנוכחי, החשיבות הגוברת של מידע לפעילותן העסקית של חברות, לצד סביבה רגולטורית דינמית ומתפתחת בישראל ובעולם, כמו הגידול בהיקף מתקפות הסייבר כנגד עסקים, מגבירים באופן משמעותי את החשיפה המשפטית של ארגונים ונושאי משרה בכל הקשור לאבטחת המידע המוחזק בהם והגנת הפרטיות.

משרד עורכי דין זיידמן ושות' מתמחה בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידע ומספק ללקוחות המשרד ייעוץ משפטי ופתרונות פרקטיים לצמצום החשיפות ולהתמודדות עם האתגרים המשפטיים המשתנים בתחום הגנת פרטיות ואבטחת מידע.

החשיפה לדליפת מידע מסבה נזקים מיידיים מאירוע אבטחת מידע, לרבות נזקים כספיים, תדמיתיים ותפעוליים, וכן עלולה לייצר לארגון השלכות משפטיות חמורות, לרבות קנסות רגולטוריים ותביעות מצד לקוחות ועובדים.

מידע הוא נכס מרכזי ובעל ערך גבוה, שהיכולת לנצלו ולהפיק ממנו את המירב נמצאת בבסיס המודל העסקי של עסקים רבים. בה בעת, החזקת וניהול מידע על צדדים שלישיים, ובמיוחד “מידע אישי” הנוגע לאדם, כוללים סיכונים וחשיפות המצריכים טיפול.

הרגולציה להגנת הפרטיות, המסדירה אספקטים של איסוף, שמירה, שימוש והגנה על מידע אישי, משתנה ומתפתחת באופן רציף, ומחילה מחויבות רגולטורית משמעותית על חברות וארגונים מוטי מידע.

על מנת לתמוך בלקוחותינו ולצמצם את חשיפתם לסיכונים, אנו מעניקים ליווי צמוד ומותאם לצרכי הארגון, במגוון תהליכים ושירותים, לרבות:

 • הטמעה של דרישות רגולטוריות בתחומי אבטחת מידע והגנת הפרטיות
 • גיבוש, עריכה והטמעה של מסמכי מדיניות פנימית ונהלים
 • עריכה, יישום וניהול של תוכניות ציות לעמידה בדרישות חוקים ורגולציות
 • ביקורות תקופתיות לעמידה בהוראות רגולציית הגנת הפרטיות
 • מיפוי פערים אל מול דרישות החוק
 • משא ומתן על הסכמים המערבים העברת מידע, אבטחת מידע ופרטיות
 • גיבוש פתרונות מעשיים לסוגיות של אבטחת מידע ופרטיות בעסקאות
 • A&M כתיבת מדיניות מתן גילוי ואיסוף הסכמות מנושאי מידע
 • עריכת סקרי סיכונים, לרבות Data Protection Impact Assessment (DPIA) עריכת בדיקות נאותות במסגרת עסקאות הקשורות ברכישה והשקעה
 • רישום מאגרי מידע
 • ניהול הגנת הפרטיות של עובדי הארגון (לרבות מדיניות פרטיות פנימית, מצלמות מעקב, ניטור דוא”ל ונייד וכיו”ב)
 • שירותי ממונה אבטחת מידע, Data Protection Officer (DP
דילוג לתוכן