ליווי ביצוע, הקמה ובינוי

משרד עורכי דין זיידמן ושות' מתמחה בייעוץ משפטי מעשי בתחום המסחרי ובתחומי האנרגיה והתשתיות, והינו ממשרדי עורכי-הדין המובילים והמומחיים בישראל בתחום ניהול וליווי ביצוע פרויקטי בינוי, תעשיה ותשתיות.

למשרד ידע וניסיון עשירים במיוחד והבנה מסחרית וטכנית מעמיקה של מכלול הפעולות בכל שרשרת הערך של עולם הפרויקטים – ייזום, מימון, רכש, הנדסה, ביצוע ומסירה.

למשרד מומחיות ייחודית והבנת עומק בליווי מכרזים, ניהול משאים ומתנים, ובעריכת ההתקשרות בחוזים מסחריים מורכבים וארוכי טווח, מקומיים ובינלאומיים – BOT, PPP, תכנון והקמה (Design-Build), הנדסה, רכש והקמה (EPC ו-EPCM), תפעול ותחזוקה (O&M, LTSA), במתכונות השונות: Turnkey Lump Sum/BOQ, Fast Track, ביצירת שת"פ (JV בין חברות on-shore ו-off-shore הניגשות יחדיו לפרויקטים) ובליווי של מגוון שיטות ההתקשרות (חוזי מדף, מאגר, FIDIC, MATOC, חוזי אינטל) ועוד.

יתרונו הייחודי של משרדנו בתחום זה אינו מסתכם רק במהלך המו"מ ועריכת ההתקשרות, אלא טמון גם ביכולת לספק תוצרים מתקדמים ומותאמים לפרויקטים, אל תוך ובמהלך שלב הביצוע, ועד להשלמת הפרויקט.

ניסיונו של הצוות בשטח משלב הבנה טכנית ומקצועית גבוהה מאוד בכל הקשור בתפעול וביצוע פרויקטים, לצד הבנה משפטית ומסחרית מהירה ומעמיקה של האירועים ושל המקרים בפרויקט.

משרדנו מלווה בשוטף מנהלי פרויקטים ומנהלי ביצוע ומספק מענה מיידי ומעמיק בשלל נושאים הקשורים בניהול הפרויקט – כגון, ליווי הטיפול בשאלות הקשורות בלוחות זמנים, בחריגים והוראות שינוי, בשינויי תכנון, בהתארכות משך ביצוע ובמכלול הסוגיות המסחריות המתעוררות במהלך הפרויקט, וכמובן מענה איכותי בראייה אסטרטגית למכתבים הפרויקטליים השוטפים.

למשרד ניסיון נצבר ומגוון של עשרות שנים בתחום זה – הן בעבודה כיועצים משפטיים פנימיים בחברות הנדסה ופרויקטים גדולות ובינלאומיות תוך ליווי צמוד של הפרויקט באתרי העבודה – והן בליווי משפטי כיועצים חיצוניים בתהליכים אלו לחברות ופרויקטים מהגדולים שהיו בישראל, ומהמשרדים הגדולים בישראל.

למשרד ניסיון מעשרות מגה-פרויקטים בהיקף מצטבר של כמה וכמה מיליארדי ש"ח וידע מעמיק בטווח רחב במיוחד של פרויקטים בישראל ומחוצה לה:

 • פרויקטים באנרגיה קונבנציונלית ובקוגנרציה
 • פרויקטים באנרגיות מתחדשות לסוגיהן (פוטו-וולטאיים, רוח, ביו-גז, תרמו-סולארי, גיאותרמי)
 • פרויקטי בינוי מורכבים וגדולים במיוחד כגון מרכזי פיתוח בינ"ל, קמפוסים אקדמיים, מרכזים מסחריים וכד'
 • פרויקטים בתחום תשתיות תחבורה (כבישים, מסילות, גשרים, מרכזי הסעת-המונים)
 • פרויקטים בתחום הגז ומתקני טיפול כימיים וביולוגיים, כגון מפעלי אמוניה
 • פרויקטים בתחום המים (התפלה, נמלי-ים, מתקני טיהור וכד')
 • פרויקטים ביטחוניים וצבאיים (לרבות מתקנים מסווגים וכן פרויקטים של הצבא האמריקאי COE)
 • פרויקטי טכנולוגיה ומערכות
 • הקמת דאטה-סנטרים, מעבדות ומרכזי ייצור והיי-טק
 • מפעלים נקיים ועוד.

למשרד ידע וניסיון רב בייצוג ובייעוץ משפטי, tailor-made, לבעלי העניין השונים בפרויקט, כל אחד על פי מאפייניו וצרכיו הייחודיים: מזמינים, יזמים, קבלנים ראשיים, גופים מממנים, חברות תכנון והנדסה, חברות פיקוח, קבלני-משנה לעבודות וספקי ציוד, אלקטרו-מכניקה, טכנולוגיה ומערכות, ישראלים ובינלאומיים.

היכרות מעמיקה זו עם מכלול ההיבטים המשפטיים, המסחריים וההנדסיים המקצועיים בעולמות הבינוי, התשתיות והמערכות מקנה למשרד את היכולת הייחודית להעניק ללקוחותינו את הייעוץ המשפטי המקצועי והמעשי היעיל ביותר בכל מקרה ומקרה, בכל אחד משלבי התכנון והביצוע של הפרויקט, בשלל הממשקים ההנדסיים, המשפטיים והמסחריים עם בעלי העניין האחרים בו, ובתוך כך לייצר פתרונות משפטיים ומסחריים מועילים אשר כוללים מענה משולב, הן לאתגרים הטכניים, המקצועיים והמסחריים בדיסציפלינות השונות בפרויקט והן למורכבות המשפטית והמסחרית הנוגעת להם.

כמו כן, ניסיון זה מאפשר להתאים את הליווי הנכון ביותר ללקוח המסוים, במצבים המשתנים לאורך הפרויקט, לאחר ניתוח והערכת סיכונים והזדמנויות מסחרית ומשפטית דינמית, ועל-פי ההקשר, השלב ושיטת ההתקשרות.

במסגרת זו, מייעץ המשרד הן להנהלת החברה והן להנהלת הפרויקט בכל הנוגע לניהול הפרויקט:

 • עריכת החוזים וההתקשרויות בשלבי התכנון, הרכש וההקמה, מתוך ראייה מעשית של מהלך הביצוע והיכרות עם מקרי הקצה
 • זיהוי וניהול סיכונים מקצועיים, מסחריים ומשפטיים
 • ניהול תביעות התארכות ולוחות זמנים
 • גיבוש מתודולוגיות למזעור נזקים
 • ניהול משאים ומתנים, ועריכת התקשרויות שוטפות עם ספקים וקבלני משנה במהלך הפרויקט
 • בקרה משפטית של תהליכים בפרויקטים לצמצום חשיפות
 • גישור על פערים בין ההבנה הטכנית לבין ההבנה המסחרית והמשפטית של אירועים בשוטף
 • הכנה מיטבית, בזמן אמת, לחשיפות ותביעות עתידיות
 • זיהוי ואיתור סיכויים והזדמנויות להגשת דרישות חריגים ותביעות
 • עריכה והגשה של דרישות חריגים, הוראות שינוי מבוססות וטיפול באירועים מעכבים
 • שיפור המודעות להיבט החוזי בקרב צוות הפרויקט וקבלת החלטות מודעת ומיטבית בהתנהלות מול המזמין ומול קבלנים
 • התגוננות מראש ומניעה של דרישות פיצויים מוסכמים וחשיפות מצד מזמינים וקבלנים
 • תיעוד משפטי שוטף וחכם של מהלכי בעלי העניין השונים ושימור ידע
 • עריכת הסדרים מסחריים תקופתיים במהלך הביצוע
 • ניהול תהליכי הגשת ואישור חשבונות
 • תמיכה בתהליכי בירור המחלוקות ומניעת הליכים משפטיים
 • בקרה מטעם ההנהלה והבעלים על ביצוע הפרויקט
 • ניהול אסטרטגי כולל וליווי מחלוקות בין מזמינים, קבלנים וקבלני משנה
 • סיוע למנהלי הפרויקטים בביצוע תיאום ובקרה בין הפונקציות בפרויקט: רכש, בקרה תקציבית, היבטים מתקדמים של לוחות זמנים, ניהול מסחרי
 • הקניית זמינות גבוה לצוות הפרויקט בשוטף, לייעוץ משפטי ומענה מיידי מומחה באוריינטציה עסקית-מסחרית
 • כל זאת, במהלך תקופת התכנון וההקמה – עד הפעלתו המסחרית של הפרויקט כן בתקופת הבדק והתחזוקה.

במסגרת הליווי, צוות המשרד נוכח, מצוי ומטפל בכל הנעשה בענייני מהלך הפרויקט – ובהתאם יודע לתת מענה מיידי לצוות הפרויקט. לצד זאת, צוות הליווי גם מנהל את מכלול האירועים המשפטיים הנ"ל בראייה כוללת אסטרטגית, כבר במהלך ביצוע הפרויקט ומלווה את התפתחותם.

בתהליך איכותי זה, הליווי המשפטי מייעל ומשפר את הניהול המסחרי של הפרויקט, המשפיע במישרין על תקציב הפרויקט ועל שורת הרווח בפרויקט.

יכולות משרדנו בתחום ליווי ביצוע פרויקטים והקמה, משלימות את יכולות המשרד בליווי לקוחותיו גם בשלבים המקדימים: שלבי הייזום, הגשת המכרז וניהולו, בשלב מימון הפרויקט ובשלב ההתקשרויות המסחריות.

תביעות קבלניות

מומחיות המשרד בתחום ליווי הביצוע גם משלימה ומאפשרת למשרדנו להעניק ליווי משפטי-מקצועי מעמיק גם בתחום התביעות הקבלניות (construction claims), לרבות בליווי הליכי בירור מחלוקות לסוגיו.

מטבען, מחלוקות קבלניות הנן מורכבות במיוחד, בהיקפים משמעותיים ובעלות השפעה רבה על אחריות בעלי העניין בפרויקט על לוחות הזמנים, על שינויים והפרעות בשלביות הביצוע, על תוכניות האצה ולחילופין על ירידה ביעילות ובתפוקות הביצוע.

למחלוקות אלו השלכות כספיות מהותיות הן על המזמינים והן על הקבלנים, והן כוללות פרטים מקצועיים, מסחריים וטכניים רבים שחלקם נסתרים מן העין. תביעות אלו מצריכות הבנה מעמיקה של מהלך הפרויקט וסינון מידע גולמי שביכולתו ללמד על ההתארכויות שנגרמו בפרויקט, השינויים שהוכתבו בתכנון ובביצוע כתוצאה, החריגות התקציביות שנגרמו בו ועל חלוקת האחריות, הסיכון והסעדים בין בעלי העניין.

משרדנו מומחה באיתור, זיהוי, ליווי ופיתרון תביעות קבלניות, בין בשוטף ובין בדיעבד, ויודע "להשלים את הפאזל" ולהפיק תוצרים משפטיים איכותיים מחומרים טכניים ומסחריים מורכבים, כגון לוחות זמנים, הוראות מזמינים והודעות קבלנים. אנו מסייעים ללקוחותינו להתגונן מפני תביעות ולעמוד על זכויותיהם, הן במהלך הליווי השוטף והן במסגרת בירור המחלוקות (Dispute resolution) הנוגעות לשלב ההקמה של הפרויקט ומסירתו.

משרדנו דוגל ביישוב המחלוקות ומיצוי עד כמה שניתן של המהלך המסחרי-משפטי בין הצדדים, בשלב השיג והשיח ההנדסי, המסחרי והמקצועי, בהגינות ובאופן קולגיאלי, מתוך ראיית טובת הפרויקט ותוך פגיעה מזערית האינטרס הצדדים.

כאשר נדרש הדבר, למשרד ניסיון רב בליווי תהליך בירור ויישוב המחלוקות והובלת הסדרי פשרה, וכן בגיבוש מתווים וצעדים אשר יאפשרו את העבודה היעילה של הצדדים, תוך טיפול בחשיפות שהתבררו עם מהלך ביצוע הפרויקט.

דילוג לתוכן