אנרגיות מתחדשות

משרד עורכי דין זיידמן ושות' בישראל הינו מהמובילים בישראל בליווי וייעוץ משפטי בתחום האנרגיות המתחדשות.

צוות המחלקה בעל מומחיות ייחודית בייעוץ וליווי בכל ענפי האנרגיה והתשתיות, ובפרט בתחום האנרגיות המתחדשות – בישראל ומחוצה לה – ועתיר ניסיון בכל שלב לאורך מהלך החיים של הפרויקטים בתחום ובכל שרשרת הערך שלהם, ויודע לספק את טווח השירותים הרחב ביותר בישראל בתחום זה.

מזה כשני עשורים, מראשית התעוררות התחום האנרגיה, לקח צוות המחלקה חלק פעיל ומעשי בעשרות פרויקטים בתחום האנרגיה והתשתיות, הישר מתהליכי הייזום, מתהליכי הרכש ומאתרי ההקמה, וצבר במרוצת השנים הבנה מעמיקה, ייחודית ומתקדמת של עולם האנרגיות המתחדשות לסוגיהן, הן בפן היזמי, הן בפן המימוני והן בצד הביצועי, וכן בתהליכי מיזוגים, רכישות, שינויים מבניים והנפקות בעולם האנרגיות המתחדשות.

משרדנו בעל הבנה מעמיקה והיכרות מקצועית ייחודית של כל סוג פרויקט או טכנולוגיה בתחומי האנרגיות המתחדשות, לרבות סולארית, תרמו-סולארית והרוח, אגירה ותחנות טעינה, מתקני ביוגז, ביומסה ומימן, ממכלול הבחינות – טכנית, מסחרית ומקצועית, וכמובן משפטית.

בהתאם, אנו מיומנים בליווי מכלול בעלי העניין בתחום: חברות יזמיות, בעלי מניות, בנקים ומוסדיים, קבלני הקמה ותפעול, ספקי ציוד וחברות תכנון והנדסה, בעלי קרקעות, משקיעים בשלבים שונים וכן קרנות, רוכשים ומוכרים.

שלב הייזום:

אנו מומחים בליווי יזמים וליווי פרויקטים בשלבי הייזום והפיתוח הראשוניים והמתקדמים (עד Ready to Build) בישראל ובחו"ל. אנו מלווים משפטית באופן פרואקטיבי את כל תהליכי ושלבי רכישת הפרויקט, ההשקעות בו והתהליכים התאגידיים והמסחריים בקשר אליו, לרבות תכנון ההון היזמי, התכנון המיסויי של הרכישה בראייה כוללת ואסטרטגית, ההתקשרויות בין השותפים לפרויקט, ובכלל זה הסכמי המייסדים של הפרויקט וההסדרים ביניהם, ואת הפיתוח העסקי והפרויקטלי לרבות ביצוע בדיקות הנאותות ובחינת הפרויקטים.

מכרזים:

אנו מומחים בליווי מציעים ישראליים ובינלאומיים בהגשת מכרזים, בפרט בתחומי האנרגיה, התשתיות, התחבורה והבינוי, בליווי הסכמי BOT והסכמי זיכיון (PFI) ובליווי מציעים בהליכים תחרותיים בתחומי האנרגיה המתחדשת.

הסכמי הקמה, תפעול ורכש:

אנו מומחים בעריכה, ניהול משאים ומתנים, וטיפול בהתקשרויות הבין-לאומיות בהסכמי ההקמה (ה-DB/EPC) בכל המתווים המסחריים במתכונות שונות, וכן בליווי תהליכי רכש בינלאומי ומקומי בהיקפים גדולים תוך הקפדה על ניהול סיכונים פרויקטלי כולל.

הסכמי מימון וסגירות פיננסיות:

אנו מומחים בליווי הסכמי מימון וסגירות פיננסיות בישראל ובחו"ל לפרויקטים בודדים במדינות שונות וכן לפורטפוליו של פרויקטים. לעורכי הדין במחלקה ניסיון מעשרות סגירות פיננסיות מורכבות בשני העשורים החולפים בכל המתווים, לרבות בדרך של מימון קורפורייט, מימון מזאנין והשקעה באמצעות קרנות.

ליווי הקמה וביצוע:

למחלקת האנרגיה והתשתיות של משרד זיידמן ושות' מומחיות ייחודית בליווי פרויקטים מורכבים בשלבי ההקמה, הביצוע והמסירה, ובליווי מכלול התהליכים הפרויקטליים הקשורים בפן זה – ליווי מהלך התכנון, ליווי תהליכי הרכש, ייעוץ הקשור בלוחות זמנים, בקרה תקציבית, בקרת איכות, ליווי הניהול המסחרי של הפרויקט וניהול חריגים, עיכובים, הוראות שינוי והתארכויות, וכן ליווי תהליכי מסירה והעברה לשלב התפעול.

רגולציה, אגירה וטעינה – יצרני וצרכני חשמל:

לצוות המחלקה הבנה מעמיקה של הרגולציה הענפה בתחומי האנרגיה והתשתיות לסוגיהם, והיכרות מקצועית יסודית עם סוגיות רגולטוריות מורכבות ודינמיות. בהתאם, המחלקה מספקת תכופות פתרונות ותובנות עומק בהיבט הרגולטורי, לרבות בממשקים הכלכליים והמקצועיים.

אנו מלווים יצרני וצרכני חשמל בעסקאות מכירת חשמל (PPA) וכן בליווי פרויקטים המשלבים ייצור ואגירת אנרגיה, עריכת הסכמי אספקה מסחריים שונים לחשמל, גז ועוד, לרבות מבוססי תעריף או שילוב של תועלות אנרגטיות-כלכליות בין בעלי מתקנים וקרקעות לבין יזמים, וכן מלווים פרויקטים בתחום האגירה, הטעינה וההתייעלות האנרגטית.

הנפקות ושינויים מבניים:

למחלקת האנרגיה והתשתיות של משרד זיידמן ושות' ניסיון ייחודי בליווי חברות בתחום האנרגיות המתחדשות בתהליכי הנפקה לראשונה, בשינויים מבניים וביצוע רה ארגון וייעול תאגידי בתחום, בין ביחס לפעילות הישראלית ובין ביחס לפעילות הבינלאומית.

צוות המשרד העוסק בתחום זה מיומן בביצוע מיפוי משולב תאגידי-אסטרטגי, משפטי ומקצועי של מבנה החברה, מגבש את תוכנית שינוי המבנה ולאחר מכן מלווה, מבצע ומנהל את יישומה בפועל ממכלול ההיבטים במדינות השונות, וזאת בהתאם למטרות החברה ובהתחשב ביעדיה ונתוניה המימוניים, אסטרטגיים, מיסויים ותפעוליים.

מתוך ראייה של הצפת ערך עתידית ומקסום היעילות המיסויית והתאגידית, תהליכים אלו כוללים הקמת מבני חברות משוכללים ויעילים במדינות העניין, בניית מבנה הון יעיל וגמיש, ליווי תהליכי מיזוגים, רכישות, איחוד פעילויות ופיצול חברות (ספין-אוף), עריכת הסכמים בין חברתיים וכן גיוסי הון וחוב לרבות בדרך של ליווי הנפקות בזירות השונות.

דילוג לתוכן