ניהול הון אישי והעברה בין דורית

משרד עורכי דין זיידמן ושות' הינו בין המשרדים המובילים בישראל בתחום ניהול ההון המשפחתי והלקוחות הפרטיים (Wealth Management).
תחום משפטי מורכב זה מצריך לא רק ידע משפטי רב-תחומי לצד הבנה עסקית ופיננסית מעמיקה, אלא גם רמת אמון והיכרות עמוקה עם הלקוחות וצרכיהם, וכן כישורים אישיים מיוחדים ודיסקרטיות רבה.
פעילות המשרד בתחום זה מיועדת לסייע ללקוחות הפרטיים של המשרד, יחידים, חברות משפחתיות ומשפחות עתירות נכסים, לקדם את יעדיהם בתחום תכנון ההון המשפחתי.
אנו מעניקים ללקוחותינו סל פתרונות מותאם וכולל, המשלב את דיני הירושה, המשפחה והמיסוי, עם הניסיון הרב שלנו בסוגיות מורכבות במשפט מסחרי ובדיני התאגידים. פתרונות אלה כוללים תכנון ושימור ההון, הפחתת סיכונים משפטיים ואישיים, העברה בין דורית, תכנון מיסויי יעיל של האחזקות התאגידיות והנכסים המשפחתיים, בישראל ומחוצה לה, הקמת נאמנויות, וליווי וייעוץ בפעולות נוספות רבות הקשורות להון האישי ולאחזקות המשפחתיות.

ניהול הון משפחתי:

מבין הפתרונות המורכבים שאנו מעניקים ללקוחותינו לטובת ניהול ההון המשפחתי:
עריכת הצהרת כוונות משפחתית, גיבוש אמנות והסכמים משפחתיים, הקמת חברות משפחתיות, ישראליות וזרות, וליווי שוטף שלהן, התאמת הממשל התאגידי לצרכי המשפחה, עריכת הסכמי בעלי מניות ועסקאות בין-לאומיות בקרב בני המשפחה ועם צדדים נוספים, היערכות ובניית תהליכים לחילופי דורות בעסקים משפחתיים, מזכירות חברה שוטפת וייעוץ שוטף תאגידי, מסחרי, מימוני, עסקי, ועוד, הן ברמת הדירקטוריונים בחברות והן ברמת הבעלות.

העברת עסק מדור לדור:

לצורך התמודדות עם אתגרים והחסמים הנוגעים להעברת עסק מדור לדור, למשרד סט כלים רחב ומשוכלל ליצירת מנגנונים שונים שיאפשרו את ניהול העסק וקידומו באופן המשקף את רצונותיהם של בני המשפחה, הן בהווה והן בראייה עתידית, בכדי לאפשר גם לדורות הבאים ליהנות מניהול עסקי יעיל של נכסי המשפחה וזאת לצד המשכיות ההרמוניה במארג היחסים המשפחתיים. על תכנון פעולות להיעשות תוך הבנה והתחשבות בצרכים והתנאים האישיים, וברצונות של בני המשפחה והשותפים העסקיים, אל מול צרכי העסקים המשפחתיים.
בעזרת ניסוח מסמכים חכמים, הוגנים, יצירתיים וצופי פני העתיד, תוכניות ניהול ההון שהמשרד עורך ומיישם נועדים לצמצום והפחתת הסיכונים להיעדר הרמוניה משפטית אל מול הצוואות, ההסכמים וההסדרים האחרים שהשתרשו עם השנים, ובכלל זה חשיפה לנושים ובעלי ריב, חיכוכים פנים-משפחתיים, או סתירות ופרצות מול חוקי הירושה.

 • אמנות משפחתיות
 • חוקות משפחתיות
 • הסכמי ממון
 • תקנוני תאגידים
 • תוכניות הכנה והכשרה לדור הבא
 • מנגנוני פיקוח יעילים
 • הקמת נאמנויות, קרנות השקעה ומבנים תאגידיים מורכבים אחרים התאמה למשפט והרגולציה הרלוונטית בישראל ובחו"ל.

שירותים נוספים המוענקים ללקוחות המחלקה, ובכל מקרה תוך ובשיתוף בתיאום עם נציגי המשפחות, ותוך הקפדה יתרה על רמת שירות גבוהה ודיסקרטיות מלאה, כוללים גם את נושאים להלן:

 • ייצוג לקוחות זרים להם נכסים בישראל וסיוע בניהולם
 • הפעלת עורכי דין בחו"ל לצורך הטיפול בהליכים הנדרשים
 • סיוע וליווי במיפוי נכסי המשפחה בישראל ובחו"ל
 • עריכת תוכניות איזון פרוספקטיביות תוך הסתייעות במנגנוני הערכה מתאימים
 • תוכניות למעבר בין דורי
 • אמנות וסיוע בגיבוש מדיניות השקעה
 • טיפול בצווי ירושה או צוואה בישראל ייעוץ לאנשי עסקים ויחידים בנוגע לכתיבה ועריכה של צוואות
 • הסדרה של תמיכה ניהולית חיצונית לעסק המשפחתי
 • התוויית מגנוני פיקוח ובקרה יעילים – גם במקרים בהם רמת העניין של הדור המחליף בעסק המשפחתי טרם הבשילה.

מקרים מורכבים מיוחדים:

כאשר קיימת בחברה המשפחתית חשיבות מיוחדת להרכב בעלי העניין, אנו מבצעים בחינה כוללת של מערך ההסכמים במסגרת חברת האחזקות המשפחתית ועיגון מגבלות עבירות מניות במסגרת תקנוני התאגידים לצורך שימור את זהות ואופי השותפים גם לאחר פרישתו של מי מהבעלים.

נאמנות:

יצירת נאמנות אשר יכול שתגן על היורשים העתידיים מפני דיספוזיציות בנכסי הירושה העתידיים או לחלופין להוות תחליף ל"צוואה בחיים". מחד, שירות זה נועד להגן על המשך הנאת הדור המוריש מנכסי המשפחה, ומאידך, הוא מאפשר לקבוע הנחיות לניהול הנכסים במהלך החיים ולאחרם, ובתוך כך להגן על הנכסים מפני תביעות, מתוך המשפחה ומחוצה לה. נאמנויות יכולות גם להיות חלקיות או תלויות בהוראות מסוימות, למשל לביצוע הוראות לעניין חלוקת רווחים לבני המשפחה ויכול שיכללו אף ניהול משפטי ופרה-משפטי שוטף וכולל של נכסים ועסקאות מורכבות, בישראל ובחו"ל.

כשרות משפטית ואפוטרופסות:

עריכת ייפוי כוח מתמשך, ייעוץ לממנים, מיופי כוח וצדדים מיודעים; עריכת מסמך הבעת רצון; מסמך הנחיות מקדימות או ייפוי כוח, לפי חוק החולה הנוטה למות, ועוד.

ניהול הון משפחתי:

טיפול יעיל בהעברת הון במסגרת הסדרים משפחתיים, העברה בין-דורית בחיי המעביר, עריכת הסכמי מתנה והסכמי הלוואה, הגנה על נכסים בראיה מיסויית יעילה, ועוד.
ניהול קשר רציף עם משרדי פמילי-אופיס בישראל ובחו"ל, יועצים מומחים ומנהלים עמם פועל המשרד ומתן סיוע משפטי ופרה-משפטי ביחס לניהול צרכי הלקוחות בישראל ובחו"ל.
בחינה של הצעות השקעה, רכישה ומכירה של נכסים ואחזקות המגיעות מעת לעת, ייעוץ משפטי וייצוג מול צדדים עסקיים, וכן ייצוג מול רשויות, מנהלי תיקים ובנקים, לרבות בהליכי גילוי מרצון.
יישוב מחלוקות משפחתיות ביחס לניהול ההון המשפחתי וחלוקתו, מחלוקות בתחום הירושה והעסקים המשפחתיים כאשר בתחומים אלה ישנה חשיבות יתרה לניהול ויישוב המחלוקת באופן אישי ותבוני.תמיכה משפטית אסטרטגית בניהול ההון ופיתוחו העסקי, תוך ייעול האחזקות וההשקעות, ליווי בעסקאות בין-לאומיות, לרבות בתחומי האנרגיה והיי טק.

ייפוי כוח מתמשך:

לקוחות המחלקה נהנים גם מסל השירותים והייעוץ הקשורים בעריכה וטיפול בייפוי כוח מתמשך, מסמך משפטי המהווה חלופה למינוי אפוטרופוס אשר מצריך הכשרה והסמכה של האפוטרופוס הכללי על פי הדין.
ייפוי הכוח המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו. ייפוי כוח מתמשך יכול להתייחס לעניינים רפואיים, כגון טיפולים ואשפוזים; אישיים, כגון מגורים, מזון, לבוש, זהות המטפלים; או רכושיים כגון ניהול חשבונות, עסקים ונכסים – או רק לחלקם. הוא יכול לכלול גם "הנחיות מקדימות", בהן יבהיר איך הוא מבקש ממיופה הכוח לפעול בעתיד ובכלל זה תוך פיצול בין כמה מיופי כוח לעניינים השונים.
ייפוי כוח מתמשך הוא כלי עוצמתי המאפשר לכל אדם, בעודו כשיר ובעל בחירה עצמאית, לבטא את רצונו ביחס לפעולות עתידיות שיש לנקוט בעניינים הנוגעים אליו, לקרוביו או לצדדים שלישיים, ולקבל החלטות גורליות שיעצבו את עתידו כשכבר לא יוכל לעשות זאת בעצמו – וזאת ללא צורך בהתערבותו של בית המשפט לענייני משפחה והאפוטרופוס הכללי.
ייפוי הכוח המתמשך וההנחיות המקדימות נערכות במשרדנו, משודרות באופן מקוון ומוגשות לאפוטרופוס הכללי, שם נבדקת תקינותם הטכנית.

דילוג לתוכן