מכרזים

למשרד עורכי דין זיידמן ושות' ניסיון רב בייעוץ משפטי וליווי יזמים וחברות, ישראליות וזרות, בתחום המורכב של הגשת מכרזים.

התמחות המשרד בתחום זה טמונה בניסיונם רב השנים וביכולתם של עורכי הדין המתמחים בתחום לספק ערך מוסף בכל שלבי ליווי המכרז השונים, באופן מעשי, יעיל ופרואקטיבי, להצלחה במכרז.

צוות המחלקה שימש הן כיועצים חיצוניים והן כיועצים פנימיים, גם מצד חברות תעשייתיות והנדסיות וגם מצד חברות הייטק וטכנולוגיה, ובהתאם צבר ידע יקר ערך גם באסטרטגיות רכש, מכרזים, ניהול פרויקטים וניהול סיכונים.

אנו מלווים את לקוחותינו באופן צמוד תהליכי הגשת מכרזים, וביניהם:

  • מכרזיים ציבוריים ופרטיים להקמה, רכש, בינוי, מכרזי PPP/BOT/PFI;
  • מכרזי משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה, משרד האנרגיה והמים, משרד התחבורה, משרד התקשורת, משרד האוצר ומכרזי הצבא האמריקאי (COE);
  • ניהול ועריכת הליכי RFP מטעם לקוחותינו לפרויקטים ולשירותים במסגרת התקשרויות בינ"ל ופרויקטים מורכבים בתחומים בהם עוסק המשרד הכוללים תשתיות תחבורה, לרבות כבישים, גשרים, מנהרות, רכבות, מערכות היסע המונים, נמלים ימיים ואוויריים ומרכזים לוגיסטיים, פרויקטי אנרגיה, לרבות תחנות כוח ואנרגיה מתחדשת, פרויקטים בתחומי משאבי הטבע, גז ומים; וכן
  • מכרזי רכש לתכנון, הקמה ואספקת שירותים, לרבות למערכות טכנולוגיות, מערכות מידע, מחשוב, תקשורת ועוד, ופרויקטים מסווגים.

בתהליך המכרז אנו לומדים את דרישות המכרז על בוריו ומסייעים ללקוח בגיבוש מתווה ההצעה, ובתוך כך מעורבים אקטיבית, בהיבט המשפטי, במהלך ייזום הפתרון המוצע וניתוח המשמעויות הכלכליות והמסחריות ואף ההנדסיות והטכנולוגיות שבדרישות המכרז.

במסגרת זו, אנו מייעצים במכלול ההיבטים המתעוררים, לרבות בנושאים הקשורים לתוכנן, היקפן וניסוחן של שאלות ההבהרה המתאימות לאסטרטגיית הלקוח, מתעמקים יחד עם הלקוח באסטרטגיית ההצעה, בניהול הסיכונים הנוגעים לפרויקט ובעריכת ההגשה, ומוודאים את התאמת ההצעה לדרישות המכרז.

במקרה של קונסורציום מציעים או שילוב מזמינים, אנו גם מתכננים ועורכים את הסכמי שיתוף הפעולה (Joint Venture) והסכמי המייסדים, ובתוך כך מסייעים בגיבוש והסדרת חלוקת האחריות העסקית, המקצועית והמשפטית הפנימית בקרב השותפים.

לבסוף, אנו מרכזים את פעולת היועצים השונים במכרז ומעבדים עבור הלקוח את מכלול המידע הרב-תחומי המתקבל מהם לצורך גיבוש הצעה חכמה, מתוכננת היטב ומנצחת, ומטפלים בעריכתה, הגשתה ובייצוג אל מול ועדת המכרזים.

במקרים של עריכת הליכי RFP ו-RFI מטעם הלקוח, אנו עורכים את מסמכי ההזמנה להציע הצעות ומטפלים במענה לשאלות ההבהרה ומסייעים ללקוח בניתוח מעמיק של ההצעות שהתקבלו וההשוואה ביניהן בהתאם למתודולוגיות מתקדמות בניהול פרויקטים, מנהלים את מהלך שיפור ההצעה (ה-BAFO) ואת המשאים ומתנים, ועורכים את ההתקשרות המסחרית אל מול ההצעה הזוכה.

יתרון נוסף של המשרד בתחום זה, הודות לידע ולניסיון העשיר והייחודי שצברנו בתחום זה בכל שרשרת הערך ומהלך החיים של עולם הפרויקטים, ובפרט בניהול פרויקטים, ליווי ביצוע פרויקטים וניהול סיכונים גם בשלב שלאחר הזכייה, קרי במהלך שלבי התכנון, הרכש, ההקמה והמסירה של הפרויקט וכן בעסקאות המסחריות במהלכו ובסיומו.

דילוג לתוכן