מימון פרויקטים

למשרד זיידמן ושות' ניסיון עשיר וייחודי במימון פרויקטים ובסגירות פיננסיות בעולמות האנרגיה והתשתיות.

לאורך השנים, ליווינו באופן צמוד עשרות עסקאות מימון וסגירות פיננסיות, בהן כמה מהגדולות והחשובות בישראל.

אנו מעורבים בפועל בכל שרשרת הערך, מחזור החיים וטווח הפרויקטים השונים, ובפרט במרבית הפרויקטים פורצי הדרך, הגדולים, המורכבים והמאתגרים ביותרבישראל, למן ראשית הדרך בתחום האנרגיה בארץ.

אנו מלווים באופן צמוד ועמוק את בעלי העניין השונים בתהליך מימון פרויקט, לרבות חברות יזמיות, בעלי מניות, בנקים ומוסדיים, קבלני הקמה ותפעול, ספקי ציוד וחברות תכנון והנדסה, בעלי קרקעות, וכן משקיעים בשלבים שונים וקרנות, רוכשים ומוכרים.

הודות לניסיון עשיר זה, משרדנו מיומן ביותר בייצוג, תכנון, עריכה, ניהול מו"מ וניהול תהליכי סגירות פיננסיות, וכן ליווי הסכמי מימון מורכבים.

אנו מבינים לעומק הן את התהליכים והן את הטכנולוגיות המורכבות השונות, ועתירי ניסיון ייחודי בכל שלב לאורך מהלך החיים של עולם הפרויקטים ובכל שרשרת הערך – משלב הייזום, המכרזים ועסקאות הרכישה, עובר בשלב ההתקשרויות המסחריות הבינ"ל בהסכמי התכנון, הרכש וההקמה (EPC/DB) והתפעול והתחזוקה (O&M ו-LTSA), וכלה בליווי הפרויקט לאחר הסגירה הפיננסית, במהלך הקמת הפרויקט, מסירתו והפעלתו המסחרית.

ליווי בתהליכי המימון:

 • גיוסי חוב בכיר
 • מימון רכישת פרויקטים
 • מחזורי חוב
 • מימון צברי פרויקטים ומימון מזאנין
 • מימון משולב-קורפורייט
 • מימון בדרך של הקמת קרנות השקעה
 • גופי מימון זרים בישראל
 • גופי מימון ישראלים לפרויקטים בחו"ל
 • הסכמי קונסורציום וסינדיקציה.

סוגי פרויקטים:

 • תחנות כוח קונבנציונליות
 • תחנות בקונגנרציה
 • מתקני התפלת מים ומתקני טיפול במים, וכן תחנות כוח במתקני התפלה
 • תשתיות הסבה לגז טבעי ומתקני הפקת גז ונפט
 • אנרגיה מתחדשת סולארית, תרמו-סולארית וטורבינות רוח
 • אגירה במצברים וטעינה
 • תחנות פיקריות וייצור בגנרטורים
 • מתקני ביוגז
 • אגירה שאובה
 • פרויקטים ביטחוניים
 • מפעלים נקיים, מרכזי פיתוח ודאטה סנטרים
 • תשתיות חשמל ותקשורת, ופרויקטי M&E מורכבים
 • הקמת מתקני ייצור ואחסנה בחצרי מפעלים, לרבות לתהליכים כימיים כגון אמוניה ומימן ורכישת דלקים
 • פרויקטי תחבורה, מסילות, רכבות והיסע המונים
 • מתקני מסחר ומגורים מורכבים ומעונות כבישים, חניונים ומנהור.
דילוג לתוכן