אנרגיה ותשתיות

משרד עורכי דין זיידמן ושות' הינו מהמובילים בתחום האנרגיה והתשתיות בישראל – הודות להתמחות ייחודית ומקצועית, ולניסיון שנצבר תוך ליווי עשרות פרויקטים בכל תחומי האנרגיה והתשתיות.

ליווינו את הפרויקטים פורצי הדרך הגדולים, המורכבים והמאתגרים ביותר בישראל – במעורבות עמוקה בכל טווח הפרויקטים, מראשית התעוררות התחום לפני כשני עשורים.

הליווי והייעוץ שאנו מספקים ללקוחותינו הוא מעשי ואינטנסיבי, בפועל ומהשטח – הישר מאתרי ההקמה, מתהליכי הייזום ומתהליכי הרכש, וזאת מתוך הבנה מעמיקה, ייחודית ומתקדמת של עולם הפרויקטים המורכב.

אנו עתירי ניסיון והבנה של כל שלב לאורך כל מהלך החיים בעולם הפרויקטים ובכל שרשרת הערך, ויודעים לספק את טווח השירותים הרחב ביותר בישראל בתחום.

בהכירנו לעומק את הטכנולוגיות ואת סוגי הפרויקטים השונים, ממכלול הבחינות – טכנית, מסחרית ומקצועית, רגולטורית, וכמובן משפטית – אנו מבינים היטב את צרכי הפרויקט בכל הקשר ובכל מהלך, ומתאימים את הטיפול הנדרש למאפיינים הייחודיים של כל פרויקט ופרויקט.

אנו מיומנים בליווי מכלול בעלי העניין: חברות יזמיות, בעלי מניות, בנקים ומוסדיים, קבלני הקמה ותפעול, ספקי ציוד וחברות תכנון והנדסה, בעלי קרקעות, וכן משקיעים בשלבים שונים וקרנות, רוכשים ומוכרים.

מבין הפרויקטים שליווינו:

 • תחנות כוח קונבנציונליות
 • תחנות בקונגנרציה
 • מתקני התפלת מים ומתקני טיפול במים, וכן תחנות כוח במתקני התפלה
 • תשתיות הסבה לגז טבעי ומתקני הפקת גז ונפט
 • אנרגיה מתחדשת סולארית, תרמו-סולארית וטורבינות רוח
 • אגירה במצברים וטעינה
 • תחנות פיקריות וייצור בגנרטורים
 • מתקני ביוגז
 • אגירה שאובה
 • פרויקטים ביטחוניים
 • מפעלים נקיים לרבות פרויקטי אינטל, מרכזי פיתוח בינ"ל ודאטה סנטרים
 • תשתיות חשמל ותקשורת, ופרויקטי M&E מורכבים
 • הקמת מתקני ייצור ואחסנה בחצרי מפעלים, לרבות לתהליכים כימיים כגון אמוניה ומימן ורכישת דלקים
 • פרויקטי תחבורה, מסילות, רכבות והיסע המונים
 • מתקני מסחר ומגורים מורכבים ומעונות
 • כבישים, חניונים ומנהור.

ליווי מקצועי לאורך שלבי הפרויקט:

שלב הייזום:

אנו מומחים בליווי פרויקטים בשלבי הייזום והפיתוח הראשוניים והמתקדמים, לרבות שלבי הרכישה, ההשקעה ההתקשרויות בין השותפים, והפיתוח העסקי והפרויקטלי, ובכלל זה בביצוע בדיקות נאותות ובחינת פרויקטים בישראל ובחו"ל.

מכרזים:

אנו מומחים בליווי מציעים ישראליים ובין-לאומיים בהגשת מכרזים, בפרט בתחומי האנרגיה, התשתיות, התחבורה והבינוי, בליווי הסכמי BOT והסכמי זיכיון (PFI) ובליווי מציעים בהליכים תחרותיים בתחומי האנרגיה.

הסכמי הקמה, תפעול ורכש:

אנו מומחים בעריכה, ניהול משאים ומתנים, וטיפול בהתקשרויות הבין-לאומיות בהסכמי ההקמה (ה-DB/EPC) בכל המתווים המסחריים במתכונות שונות:Turnkey Lump Sum/BOQ, Fast Track , ביצירת שת"פ (JV בין חברות on-shore ו-off-shore הניגשות יחדיו לפרויקטים) ובליווי של מגוון שיטות ההתקשרות (חוזי מדף, מאגר, FIDIC, MATOC, חוזי אינטל) ועוד, ובהסכמי התפעול והתחזוקה (O&M ו-LTSA) של מגה-פרויקטים וכן בליווי תהליכי רכש בין-לאומי ומקומי בהיקפים גדולים תוך הקפדה על ניהול סיכונים פרויקטלי כולל.

הסכמי מימון וסגירות פיננסיות:

אנו מומחים בליווי הסכמי מימון וסגירות פיננסיות בישראל ובחו"ל למגה-פרויקטים ולפורטפוליו של פרויקטים בכל המתווים לרבות בדרך של מימון מזאנין וקרנות השקעה. לעורכי הדין במחלקה ניסיון מעשרות סגירות פיננסיות בשני העשורים החולפים בהיקפים של כמה וכמה מיליארדי ש"ח.

ליווי הקמה וביצוע:

למחלקת האנרגיה והתשתיות של משרד זיידמן ושות' גם מומחיות ייחודית בליווי פרויקטים מורכבים בשלבי ההקמה, הביצוע והמסירה, ובליווי מכלול התהליכים הפרויקטליים הקשורים בפן זה – ליווי מהלך התכנון, ליווי תהליכי הרכש, ייעוץ הקשור בלוחות זמנים, בקרה תקציבית, בקרת איכות, ליווי הניהול המסחרי של הפרויקט וניהול חריגים, עיכובים, הוראות שינוי והתארכויות, וכן ליווי תהליכי מסירה והעברה לשלב התפעול.

רגולציה, אגירה וטעינה – יצרני וצרכני חשמל:

לצוות המחלקה גם הבנה מעמיקה של הרגולציה הענפה בתחומי האנרגיה והתשתיות לסוגיהם, והיכרות מקצועית יסודית עם סוגיות רגולטוריות מורכבות ודינמיות, וכן עם בעלי העניין השונים בתחום. בהתאם, המחלקה מספקת תכופות פתרונות ותובנות עומק בהיבט הרגולטורי, לרבות בממשקים הכלכליים והמקצועיים. אנו מלווים יצרני וצרכני חשמל בעסקאות מכירת חשמל (PPA) וכן בליווי פרויקטים המשלבים ייצור ואגירת אנרגיה, עריכת הסכמי אספקה מסחריים שונים לחשמל, גז ועוד, לרבות מבוססי תעריף או שילוב של תועלות אנרגטיות-כלכליות בין בעלי מתקנים וקרקעות לבין יזמים, וכן מלווים פרויקטים בתחום האגירה, הטעינה וההתייעלות האנרגטית.

דילוג לתוכן