תאגידים

למשרד עורכי דין זיידמן ושות' ניסיון עשיר וייחודי בייעוץ משפטי בתחום דיני התאגידים, הקמת תאגידים, ממשל תאגידי ומזכירות החברה.

עורכי הדין במשרד העוסקים בתחום זה בעלי ידע עשיר וניסיון פרקטי רב שנים בליווי תאגידים, לרבות כיועצים חיצוניים, כיועצים משפטיים פנימיים, כמזכירי חברות ואף כדירקטורים בחברות פרטיות וציבוריות.

הודות לניסיוננו הרב, אנו מעניקים ליווי וייצוג משפטי ואסטרטגי בטווח המלא בכל מחזור החיים של התאגיד וכן במסגרת עסקאות, תהליכים ומקרים מיוחדים.

יכולת זו, בשילוב עם יתר התמחויות המשרד המשיקות, מקנה ללקוחותינו יתרון ייחודי בכל הקשור ליישום התאגידי של הפעולה העסקית אותה לקוחותינו מבקשים להשיג.

אנו מלווים תאגידים מסקטורים רבים ומצויים היטב בהתאמות הנדרשות לכל סקטור בו אנו עוסקים – הייטק, תעשיה, פיננסים, אנרגיה ופרויקטים, ביטוח, קמעונאות ונדל"ן, ובכלל זה מלווים הן חברות ציבוריות והן חברות פרטיות, ישראליות וזרות, וכן חברות רב-לאומיות, קבוצות וחברות החזקות, שותפויות וקרנות.

משרדנו מיומן מאוד במתן סל פתרונות היורדים לשורשו של כל מקרה ובהתאמת הסדרים משפטיים ישימים, tailor-made באופן שלם, בראייה עסקית ארוכת טווח, יעילה אסטרטגית וכוללת.

את הערך המוסף משלימה גם יכולת יישום מהירה ויעילה הנובעת מהניסיון העשיר הקיים במחלקה, בהובלה פרואקטיבית ובמעורבות אישית של עורכי הדין הבכירים במחלקה.

במסגרות אלו, אנו מעניקים גם ייעוץ לדירקטוריונים, לוועדות הדירקטוריון, לנושאי משרה, לבעלי מניות מיעוט ולבעלי שליטה במכלול הנושאים הנוגעים לתאגיד.

תהליכים שאנו מלווים בתחום זה:

 • עריכת הסכמי מייסדים מורכבים וניהול מו"מ בהסדרים מתקדמים בין בעלי המניות
 • ליווי מאבקי שליטה ומקרי קיפוח מיעוט
 • טיפול בגיוסי ההון בתאגיד, בעסקאות השקעה ובגיוסי חוב ומימון
 • ליווי תהליכי התייעלות והבראה
 • תכנון וביצוע של מהלכי רה-ארגון וייעול תאגידי
 • הוצאה לפועל של שינויים מבניים
 • ניהול משפטי-פרואקטיבי, מא' ועד ת', של מכלול הפעולות וההסדרים הכרוכים בתהליך הנפקה לראשונה ובעסקאות מיזוג ורכישה.

שירותים נוספים שאנו מעניקים בליווי תאגידים:

 • עריכת תוכניות תגמול וייעוץ בנושא שכר וגמול
 • בחינת תהליכים עסקיים וארגוניים
 • טיוב תהליכי קבלת החלטות
 • תיאום וייעול עבודת הדירקטוריון ויחסי הגומלין מול ההנהלה
 • ייעוץ משפטי באירועים מיוחדים ורגישים
 • ליווי וייעוץ בכל הקשור לממשל התאגידי ולזכויותיהם של נושאי המשרה, בעלי מניות המיעוט ובעלי השליטה
 • ביצוע בדיקות פנימיות ועריכת חוות דעת עבור דירקטוריון החברה ניהול משברים
 • דיני עבודה בתאגידים
 • עריכה והטמעה של ספרי נהלים פנימיים לחברות, לרבות בתחום הגנת המידע ובתחומים תפעוליים ותעסוקתיים
 • ליווי תהליכי פיתוח תאגידי, לרבות ייעוץ ותפעול של הממשל התאגידי בחברה
 • ליווי תהליכי ציות והטמעת נהלי עבודה בהתאמה פרקטית לדינים השונים והרגולציה התאגידית והמיוחדת החלה על התאגיד.
דילוג לתוכן