מיזוגים ורכישות

מחלקת המיזוגים ורכישות של משרד עורכי דין זיידמן ושות' הינה מחלקה עתירת ניסיון ומומחיות מיוחדת בליווי מיזוגים ורכישות בעסקאות בינלאומיות ומקומיות מורכבות, בטווח רחב של מגזרי פעילות ותעשיות, לרבות בענפי המסחר, היי-טק, פיננסים, אנרגיה, תקשורת ומדיה, תעשיות ביטחוניות, ביטוח, נדל"ן ותשתיות, תיירות ומלונאות, בנקאות ואינטרנט.

אנו מייעצים ומלווים תדיר, בכל שלבי העסקה, חברות רוכשות, מוכרים ובעלי מניות, רוב ומיעוט, וכן קרנות השקעה, הון סיכון, בנקים וגופים מוסדיים, חברות מטרה וחברות מתמזגות במסגרת רה-ארגון – החל משלב התכנון העסקי-מסחרי והמיסויי, התאמת מקורות המימון לעסקה, ניהול המשא ומתן על מזכר ההבנות המסחרי וההתאמות הנדרשות במבנה העסקה, ניהול תהליך בדיקת הנאותות המשפטית, עריכת מכלול מסמכי העסקה והתנהלות מול הרשויות הרגולטוריות, לרבות רשויות המס, רשות החדשנות, רשות התחרות והגורמים הרגולטוריים המקצועיים כגון רשות החשמל, רשות המים, משרד התקשורת, משרד הכלכלה, משרד הבינוי ועוד.
אנו גם ממשיכים ללוות את ההנהלות והדירקטוריונים של הצדדים לעסקה גם בשלב מהלך העסקים שלאחר סגירת העסקה, וכן בהיבט המסחרי ובהיבט הממשל התאגידי.

יכולות המחלקה מבוססות ידע רב שנים, הן כיועצים חיצוניים והן כיועצים פנימיים של גופים רוכשים ומתמזגים, וכוללות הבנה ומענה מעמיק ומולטי-דיסציפלינרי במכלול היבטי העסקה, תוך שיתוף פעולה עם מיטב המומחים שלנו בתחומי המיסים, ניירות ערך, נדל"ן, דיני עבודה, תחרות וההגבלים העסקיים בישראל ובמדינות השונות עמן אנו עובדים בשוטף.
ידע, ניסיון וכישורי עומק אלו מייצרים בכל עסקה ערך אסטרטגי ופתרונות משפטיים ועסקיים חדים, יצירתיים וחדשניים בכל הזדמנות, ובהתאם את היכולת לספק תוצאות אחראיות, מהירות ויעילות, בהובלה פרואקטיבית ובמעורבות אישית של עורכי הדין, לתמיכה בהצלחת העסקה, מורכבת וסבוכה ככל שיהיה.

ככלל, משרדנו שם דגש מיוחד והנו מיומן מאוד במתן פתרונות tailor-made, היורדים לשורשה המסחרי של כל התקשרות ובהתאמת הסדרים משפטיים ישימים באופן שלם, בראייה עסקית, יעילה אסטרטגית וכוללת.
כמו כן, לצד המיומנות המשפטית, לצוות המשרד העוסק התחום זה גם ידע מסחרי, פיננסי, ארגוני וטכני מתוקף הניסיון בייעוץ משפטי פנימי בחברות בינלאומיות ובחברות הייטק, אשר מסייע להבין ולפתור אתגרים שונים במגרש העסקי והתפעולי, תוך הבנה מעמיקה של האינטרסים השונים והתאמת הפן המשפטי לסוגיה המעשית.

בהתאם, אנו מלווים עסקאות בכל סדרי הגודל, לרבות רכישות ומכירות של נכסים מוחשיים, פיננסיים וטכנולוגיים, מלווים קרנות בהשקעות פורטפוליו וגופים פיננסיים בעסקאות ההשקעה, מלווים מיזוגים פנימיים במסגרת רה-ארגון של קונצרנים, לרבות פיצולים, איחוד פעילויות, התייעלות ארגונית, הסדרים במקרים של חדלות פירעון, מלווים רכישות ממונפות בין בדרך של גיוסי הון ובין בדרך של הנפקת חוב, מכינים חברות בהיבטי מיזוגים ורכישות בתהליכי הנפקה לראשונה, עורכים הסכמים למיזמים משותפים (joint-ventures), ומהווים יועצים לצדדים זרים, לרבות משרדי עורכי דין זרים, בעסקאות ביחס לתאגידים ישראליים בכל הקשור לחקיקה והפרקטיקה הישראלית, לרבות בהיבט דיני התאגידים וממשל תאגידי.

את יכולות המחלקה משלימה גם מומחיות מחלקת משפט העבודה בכל הקשור לפן ההעסקה בעסקאות בין בקשר לייעוץ וליווי תוכניות תמריצים לחברי הנהלה ועובדים בעסקאות מיזוג ורכישה ובין בתהליך בדיקת הנאותות להיבט מורכב ורגיש זה בכל עסקה, המצריך מומחיות וייעוץ מיוחדים.

דילוג לתוכן