התייעלות

למשרד עורכי דין זיידמן ושות' ניסיון עשיר וייחודי בייעוץ משפטי בתחום ההתייעלות, במגוון תהליכים תאגידיים, הן של חברות הייטק והן חברות תעשייתיות.

לעורכי הדין במשרד העוסקים בתחום זה ידע עשיר וניסיון פרקטי רב שנים בליווי תאגידים, לרבות כיועצים חיצוניים, כיועצים משפטיים פנימיים, וכן כדירקטורים בחברות פרטיות וציבוריות.

בהתאם, יכולת המשרד בתחום זה כוללת את הטווח המלא של התכנון והביצוע, הכולל והנקודתי, בתהליך מורכב זה, המיועד לשיפור הביצועים העסקיים, הכלכליים והתפעוליים של החברות וכן הבראת החברות, בדרך של התייעלות תאגידית.

עבודת התייעלות אינה מתאימה רק לתאגידים הפסדיים, לאחר מעשה. ככל שהתאגיד קיים זמן רב יותר, כך הוצאות התפעול שלו גדלות ומשאביו המסחריים יעילים פחות. תאגיד שיידע להתנהל נכון, להתייעל ולהשתפר באופן שוטף, יפיק יותר מהתקשרויותיו המסחריות, יפחית הוצאות לא הכרחיות, ישפר את מערך משאבי האנוש שלו, יאחד ויפצל פעילויות באופן יעיל וישפר את תנאי המימון שלו ובכך יתמיד בצמיחה וגדילה, בעתות שפע ובפרט בתקופות של מיתון, ואף יהיה ערוך לקראתן טוב יותר לכשיבואו.

עבודת ההתייעלות כוללת תהליך בחינה וזיהוי, ממכלול הבחינות, top-down בשלב ראשון, של תחומים ואזורים בתאגיד העשויים להשפיע על התייעלות התאגיד ושורת הרווח בפרט מהיבטים משפטיים, לרבות:

  • בחינת המבנה המשפטי-תאגידי-מיסויי של התאגיד;
  • בחינת תהליכי המימון וגיוס ההון בתאגיד;
  • בחינת ההתקשרויות המהותיות של התאגיד;
  • בחינת כלל מערך העבודה וההון האנושי בתאגיד;

לאחר מכן, עבודת ההתייעלות כוללת המלצות להעמקת הטיפול המשפטי באזורים שנמצאו מצריכים תוכנית התייעלות ובהמשך לכך, את יישומה המלא של התוכנית שאושרה. תוכנית זו יכולה לכלול שינוי מבנה תאגידי-מיסויי למבנה אחזקות יעיל מיסויית ותפעולית, נקודתי או מקיף, ביצוע רה-ארגון והתייעלות במערך העבודה, טיפול עומק בחוזים המהותיים וההתקשרויות הארוכות, ובחינה מחדש של חלוקת הסיכונים וההזדמנויות בפרויקטים העסקיים של החברה, בהסתכלות חיצונית, יצירתית, מיומנת ומוכוונת התייעלות – תוך הכבדה מינימלית על העומסים השוטפים של החברה הקיימים ממילא.

ההתייעלות בחברה מועילה כמובן בעיתות משבר בשוק העולמי, כאשר האינפלציה גואה, המכירות וההשקעות מצטמצמות והשווקים חווים עליות ריבית אך חשוב לבצע את התהליכים הכלולים בעבודת ההתייעלות גם תקופתית ואף באופן שוטף, תוך כדי גיבושם של התהליכים העסקיים בתאגיד.

המשרד מלווה תאגידים מסקטורים רבים ומצוי היטב בהתאמות הנדרשות לכל סקטור בו עוסק המשרד – הייטק, תעשיה, פיננסים, אנרגיה ופרויקטים, ביטוח, קמעונאות ונדל"ן, ובכלל זה מלווה הן חברות ציבוריות והן חברות פרטיות, ישראליות וזרות, וכן חברות רב-לאומיות, קבוצות וחברות החזקות, שותפויות וקרנות, בתהליכים מורכבים אלו.

באשר להליכי ההתייעלות הנוגעים לעובדים, קיים טווח תהליכים רחב שניתן לשקול לבצע, באופן זמני או קבוע, על מנת לצמצם בהוצאות הקשורות בכח האדם, טרם נקיטה בהליכי פיטורים, לרבות הפחתות שכר, צמצום הקיפי משרות, איחוד משרות, ביטול רובד/ים במבנה הארגוני, הפסקת או צמצום הטבות ואירועים, ניצול ימי חופשה צבורים או חל"ת.

לחלק מתהליכים אלה נדרשים הסכמת העובד ועריכת שימוע טרם הוצאתם לפועל ובחלק לא.

חלק מתהליכים אלו תצריך פעולה כוללת וחלק נקודתית בלבד.

בפיטורי צמצום חשוב לדעת לנהל את התהליך נכון, על מנת להימנע מפרסום שלילי ופגיעה תדמיתית, מפגיעה במוניטין החברה ומחשיפה לתביעות.

ניהול לא נכון של התהליך, בהיבט זה למשל, עשוי להוות כר פורה לניסיונות התארגנות, פניה לארגוני העובדים וניסיון לכינון יחסי עבודה קיבוציים.

חשוב לציין כי מדובר בהליך רגיש ודיסקרטי ויש להתנהל בו נכונה מהשלב המקדמי ועד לסיום תוכנית ההתייעלות.

משרדנו מיומן מאוד במתן סל פתרונות היורדים לשורשו של כל מקרה ובהתאמת הסדרים משפטיים ישימים, tailor-made, בראייה עסקית ארוכת טווח, יעילה, יצירתית, אסטרטגית וכוללת.

את הערך המוסף משלימה יכולת יישום מהירה ויעילה הנובעת מהניסיון העשיר הקיים המשרד – עבודה הנעשית בהובלה פרואקטיבית ובמעורבות אישית של עורכי הדין הבכירים שבמשרד המטפלים בנושאים אלו.

דילוג לתוכן