עבודה ביום הבחירות לרשויות המקומיות

יום הבחירות לרשויות המקומיות נקבע ליום שלישי ה- 31.10.2023.

בניגוד לרוב מדינות העולם בהן יום הבחירות הוא יום שבתון חלקי, בישראל, החל משנת 2014 הפך יום הבחירות לרשויות המקומיות ליום שבתון בדומה ליום הבחירות לכנסת.

לכן, עובד שלא עבד ביום הבחירות לרשות המקומית, זכאי לשכר רגיל, בתנאי שעבד אצל מעסיקו 14 ימים רצופים לפחות לפני יום הבחירות.

כמו כן, עובד אשר מועסק בפועל ביום הבחירות זכאי לשכר בהתאם לאחת החלופות הבאות:

  1. תגמול בשיעור של 200% משכרו הרגיל.
  2. תשלום שכר רגיל ויום חופשה, או שעות חופשה תמורת יום עבודתו, או שעות עבודתו ביום הבחירות.

לגבי עובדים שאינם תושבי ישראל המועסקים בענפי התעשייה, המלונאות, ההסעדה, הבניין, הסיעוד (על ידי יחיד) או החקלאות, ככלל הם אינם זכאים לתשלום שכר עבור השבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות. בנוסף, עובדים אלה אינם זכאים לתוספת שכר אם עבדו ביום הבחירות לרשויות המקומיות.

למאמר הבא
דילוג לתוכן