התייעלות חברות

בתקופה האחרונה חווה השוק העולמי אינפלציה גואה, עליות ריבית ומשברים כלכליים. בתגובה נאלצים ארגונים רבים "להדק את החגורה" ולהתייעל.

משרד עורכי הדין המלווה את תהליך מורכב זה חייב להיות בעל יכולות הכוללת את הטווח המלא של התכנון והביצוע, הכולל והנקודתי, המיועד לשיפור הביצועים העסקיים, הכלכליים והתפעוליים של החברות וכן הבראת החברות, בדרך של התייעלות תאגידית.

עבודת התייעלות אינה מתאימה רק לתאגידים הפסדיים, לאחר מעשה.

ככל שהתאגיד קיים זמן רב יותר, כך הוצאות התפעול שלו גדלות ומשאביו המסחריים יעילים פחות. תאגיד שיידע להתנהל נכון, להתייעל ולהשתפר באופן שוטף, יפיק יותר מהתקשרויותיו המסחריות, יפחית הוצאות לא הכרחיות, ישפר את מערך משאבי האנוש שלו, יאחד ויפצל פעילויות באופן יעיל וישפר את תנאי המימון שלו ובכך יתמיד בצמיחה וגדילה, בעתות שפע ובפרט בתקופות של מיתון, ואף יהיה ערוך לקראתן טוב יותר לכשיבואו.

עבודת ההתייעלות כוללת תהליך בחינה וזיהוי, ממכלול הבחינות, top-down בשלב ראשון, של תחומים ואזורים בתאגיד העשויים להשפיע על התייעלות התאגיד ושורת הרווח בפרט מהיבטים משפטיים, לרבות:

  • בחינת המבנה המשפטי-תאגידי-מיסויי של התאגיד;
  • בחינת תהליכי המימון וגיוס ההון בתאגיד;
  • בחינת ההתקשרויות המהותיות של התאגיד;
  • בחינת כלל מערך העבודה וההון האנושי בתאגיד;

לאחר מכן, עבודת ההתייעלות כוללת המלצות להעמקת הטיפול המשפטי באזורים שנמצאו מצריכים תוכנית התייעלות, ובהמשך לכך, את יישומה המלא של התוכנית שאושרה.

תוכנית זו יכולה לכלול שינוי מבנה תאגידי-מיסויי למבנה אחזקות יעיל מיסויית ותפעולית, נקודתי או מקיף, ביצוע רה-ארגון והתייעלות במערך העבודה, טיפול עומק בחוזים המהותיים וההתקשרויות הארוכות, ובחינה מחדש של חלוקת הסיכונים וההזדמנויות בפרויקטים העסקיים של החברה, בהסתכלות חיצונית, יצירתית, מיומנת ומוכוונת התייעלות – תוך הכבדה מינימלית על העומסים השוטפים של החברה הקיימים ממילא.

ההתייעלות בחברה מועילה כמובן בעיתות משבר בשוק העולמי, כאשר האינפלציה גואה, המכירות וההשקעות מצטמצמות והשווקים חווים עליות ריבית, אך חשוב לבצע את התהליכים הכלולים בעבודת ההתייעלות גם תקופתית ואף באופן שוטף, תוך כדי גיבושם של התהליכים העסקיים בתאגיד.

באשר להליכי ההתייעלות הנוגעים לעובדים, קיים טווח תהליכים רחב שניתן לשקול לבצע, באופן זמני או קבוע, על מנת לצמצם בהוצאות הקשורות בכח האדם, טרם נקיטה בהליכי פיטורים. למעבר למאמר בנושא לחץ כאן.

משרדנו מיומן מאוד במתן סל פתרונות היורדים לשורשו של כל מקרה ובהתאמת הסדרים משפטיים ישימים, tailor-made, בראייה עסקית ארוכת טווח, יעילה, יצירתית, אסטרטגית וכוללת.

את הערך המוסף משלימה יכולת יישום מהירה ויעילה הנובעת מהניסיון העשיר הקיים המשרד – עבודה הנעשית בהובלה פרואקטיבית ובמעורבות אישית של עורכי הדין הבכירים שבמשרד המטפלים בנושאים אלו.

 

למאמר הבא
דילוג לתוכן