האם יעודכן תעריף דמי ההבראה?

תעריף דמי ההבראה במגזר הפרטי לא עודכן משנת 2014 ועומד כיום על 378 ₪ ליום הבראה, וזאת בניגוד לתעריף דמי ההבראה במגזר הציבורי העומד כיום על 471.4 ₪ ליום.

יחד עם זאת, ב- 9.7.2023 חתם שר העבודה על כוונתו למתן צו הרחבה שעניינו עדכון יום הבראה לעובד במגזר הפרטי לתעריף של 418 ₪ ליום. שימו לב כי ייתכן שהתעריף החדש יכנס לתוקף כבר באוגוסט או ספטמבר הקרוב.

נזכיר כי זכאות עובד לדמי הבראה חלה לאחר השלמת שנת עבודה במקום העבודה. כמו כן, עובד המסיים את עבודתו וטרם חלפה שנה ממועד תשלום דמי ההבראה האחרונים, זכאי עם סיום עבודתו לתשלום החלק היחסי של דמי ההבראה לאותה שנה. עובד המועסק במשרה חלקית, זכאי לתשלום דמי הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה בהתאם לאחוז משרתו.

את דמי ההבראה יש לשלם באחד מחודשי הקיץ – מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם קיים נוהג במקום העבודה או הסכם קיבוצי הקובע אחרת.

ניתן לפצל את תשלום דמי ההבראה, כך שישולמו במהלך חודשי השנה בהסכמה מפורשת של העובד, ובכל מקרה יש לציין זאת מפורשות בתלוש השכר.

כמו כן, הוותק לתשלום הבראה ייחשב גם בתקופת היעדרות בשל מחלה, בהיעדרות עקב חופשה שנתית בתשלום ובהיעדרות עקב חופשת לידה.

הזכאות לימי הבראה על-פי צו ההרחבה למגזר הפרטי:

ותק בשניםימי זכאות
15
2-36
4-107
11-158
16-199
20 ומעלה10

 

למאמר הבא
דילוג לתוכן